นิเทศเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม วก.ศรีสัชนาลัย ( 24-01-2557 )
วันที่ 23 มกราคม 2557 ศึกษานิเทศก์ อ.อรนุช สิริกุลขจร นิเทศเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย อ่านต่อ...
นิเทศเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม วทจ.แม่เมาะ( 24-01-2557 )
วันที่ 22 มกราคม 2557 ศึกษานิเทศก์ อ.อรนุช สิริกุลขจร นิเทศเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการแม่เมาะ จ.ลำปาง อ่านต่อ...
ประชุมฯ สร้างความเข้าใจเรียนสายอาชีพให้ครูแนะแนวมัธยมและการศึกษานอกระบบฯ( 02-12-2556 )
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเรียนสายอาชีพให้กับครูแนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาและครูแนะแนวจากสำนักส่งเริมการศึกษานอกระบบและการ อ่านต่อ...
ประชุมจัดทำวารสารวิชาการและการสร้างเครือข่าย( 11-10-2556 )
วันที่ 8-9 ตุลาคม 2556 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ร่วมเข้าประชุมในการประชุมจัดทำวารสารวิชาการและการสร้างเครือข่าย เพื่อการประกันคุณภาพในสถานศึกษา จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ โดยมีผู้เชี่ยวชา อ่านต่อ...
ประชุมฯ ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทย์ ภาคเหนือ ( 29-08-2556 )
วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2556 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ได้จัดประชุมครูที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ของกลุ่มภาคเหนือจำนวนผู้เข้าอบรม 100 คน ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์อภิชาติ ณ อ่านต่อ...