เครือข่ายกลุ่ม Vec Speak Spoke ของโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และงานอาชีพของครูอาชีวศึกษา โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ หน่วยศึกษานิเทศก์ สอศ. มีใครเป็นใครบ้างดูจากเอกสารดาวน์โหลด
Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (2013ornuch-vec-speak.pdf)เครือข่ายกลุ่ม vec-speak-spoke 1842 Kb