รายงานผลการดำเนินการโครงการประชุมสัมมนา พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูอาชีวศึกษา ในเขตภาคเหนือ  โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชี่วศึกษาภาคเหนือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  อ่านเอกสารได้ที่ดาวน์โหลด