ประมวลภาพการจัดอบรมภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพของครูอาชีวศึกษา ให้กับ อศจ.เพชรบูรณ์ ประกอบด้วย วท.เพชรบูรณ์ วษท.เพชรบูรณ์ วช.เพชรบูรณ์และวก.ชนแดน  ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์ภาษา ECC ดูภาพทั้งหมดที่นี่