ประมวลภาพประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ 23 ภาคเหนือ  ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่