ประมวลภาพการจัดอบรมภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพของครูอาชีวศึกษา ให้กับวิทยาลัยการอาชีพพิชัย จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 22-24 กันยายน 2557 โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์ภาษา ECC ดูภาพทั้งหมดที่นี่