ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ภาคเหนือ  ครั้งที่  ๒๕  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระดับ ปวช. ๕๐ ผลงาน และ ปวส. ๕๑ ผลงาน ที่นี้