ประมวลภาพ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ในโครงการวิจัยการเผยแพร่และประเมินการใช้ชุดการเรียน 27-29 ก.ค. 58 จ.เชียงใหม่ ดูได้ที่ลิงค์นี้