ประมวลภาพการจัดอบรมภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพของครูอาชีวศึกษา ให้กับวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 27-29 กันยายน 2557 โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์ภาษา ECC ดูภาพทั้งหมดที่นี่