ประมวลภาพการประชุมฯ รับชุดการเรียน 8 วิชา จาก 12 สถานศึกษาเป้าหมาย  ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่