ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ รายงานผลการดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูอาชีวศึกษา ในเขตภาคเหนือ รายละเอียดดังเอกสารแนบ ประกอบด้วย

 

  • อศจ.เพชรบูรณ์
  • วก.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 
  • วก.ปง จ.พะเยา
  • วก.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
  • วก.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน