เอกสารแผนการดำเนินการในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์+คู่มือ+หลักเกณฑ์การประเมินการประกวด ประจำปี 2558 ภาคเหนือ จัดวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เอกสารดังแนบ