ขอแจ้งกำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ -อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีพุทธศักราช 2558 ภาคเหนือ จัดวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ดังกำหนดการประกวดที่แนบ