เอกสารประกอบการบรรยาย ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน รุ่นที่ 2/2558 วันที่ 14-17 กันยายน 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่  ดาวน์โหลดได้ที่นี่