ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ภาคเหนือ  ครั้งที่  ๒๕  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระดับ ปวช. ๕๐ ผลงาน และ ปวส. ๕๑ ผลงาน ดังเอกสารแนบ 
Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (สรุปผล ปวช.pdf)สรุปผลการประกวดฯ ระดับ ปวช.สรุปผลการประกวดฯ ระดับ ปวช.68 Kb
Download this file (สรุปผล-ปวส.pdf)สรุปผลการประกวดฯ ระดับ ปวส. 69 Kb