โครงงานวิทยาศาสตร์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผลประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ภาคเหนือ 2558 อรนุช สิริกุลขจร 613
2 กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ภาคเหนือ ปี 2558 อรนุช สิริกุลขจร 353
3 เปลี่ยนชื่อการประกวดโครงงานวิทยาศตร์ฯ อรนุช สิริกุลขจร 327
4 แผนการดำเนินการ+คู๋มือ+เกณฑ์ประเมินการประกวดโครงงานวิทย์ฯ ปี 2558 ภาคเหนือ อรนุช สิริกุลขจร 399
5 ประกาศผลประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ภาคเหนือ 2557 อรนุช สิริกุลขจร 436
6 ประมวลภาพการจัดการประกวดโครงงานวิทย์ฯ ภาคเหนือ ปี 2557 อรนุช สิริกุลขจร 550
7 กำหนดการประกวดโครงงานวิทย์ฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 อรนุช สิริกุลขจร 279
8 คู่มือ+แผน+โควตา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีงบประมาณ 2557 อรนุช สิริกุลขจร 585
9 แผนการดำเนินงานจัดประกวดโครงงานวิทย์ ปี 2557 อรนุช สิริกุลขจร 339
10 บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์-เอสโซ่ ภาคเหนือ ประจำปี 2556 อรนุช สิริกุลขจร 744
11 รายงานผลการดำเนินโครงการ ประชุมฯ พัฒนาครูวิทย์ฯ อาชีวศึกษาภาคเหนือ อรนุช สิริกุลขจร 485
12 อีเมลและเฟชบุ๊คของสมาชิกชมรมครูวิทย์อาชีวศึกษา ภาคเหนือ อรนุช สิริกุลขจร 356
13 ระเบียบชมรมครูวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ภาคเหนือ อรนุช สิริกุลขจร 349
14 ทำเนียบ ชมรมครูวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ภาคเหนือ อรนุช สิริกุลขจร 473
15 เอกสารประกอบการบรรยาย อ.อภิชาติ ณ พิกุล ประชุมฯ ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทย์ ภาคเหนือ อรนุช สิริกุลขจร 353
16 เอกสารประกอบการบรรยาย อ.ชวรวย ภู่พุกก์ อรนุช สิริกุลขจร 1200
17 ตัวอย่างการจัดทำรายงานโครงการ 5 บท อรนุช สิริกุลขจร 505
18 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ อรนุช สิริกุลขจร 367
19 ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทย์ 2556 ภาคเหนือ อรนุช สิริกุลขจร 486
20 รางวัลระดับชาติ เฉพาะของกลุ่มภาคเหนือ ประกวดโครงงานวิทย์ฯ อรนุช สิริกุลขจร 656
21 เลื่อนกำหนดส่งรายงานผลการประกวดโครงงานวิทย์ฯ ถึงศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ อรนุช สิริกุลขจร 297
22 เชิญชวนร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ภาคเหนือ ประจำปี 2556 อรนุช สิริกุลขจร 354
23 ประกาศผลประกวดโครงงานวิทย์แยกประเภทเหรียญ ประจำปี 2555 ระดับ ปวช. และ ปวส. อรนุช สิริกุลขจร 772
24 รายชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ส่งเข้าประกวด ระดับ ปวช.-ปวส. ณ วท.สองแคว อรนุช สิริกุลขจร 866
25 สรุปผลการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 21 อรนุช สิริกุลขจร 407